imeceLAB olarak Coca-Cola İçecek ana partnerliğinde gençlerle birlikte Döngüsel Ekonomi Mesele Süreci’ni gerçekleştirdik.

Gezegenimiz ekonomik ve ekolojik krizler ile karşı karşıya. Dünyanın sahip olduğu sınırlı kaynakları(ekolojik tavanı) ve artan insan nüfusunu göz önünde bulundurduğumuzda ekonomide sürdürülebilir modellere geçişin önemli bir ihtiyaç haline geldiğini söyleyebiliriz.

Döngüsel ekonomi modeli, ham maddeden atık oluşumuna kadar geçen süreçte bireyleri ve toplumu yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltirken tüketimi azaltmayı, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı teşvik ediyor. Odağına aldığı sistem düşüncesi ile gelecek nesilleri sürdürülebilir iş ve yaşam modellerine yönlendirerek toplumsal faydaya katkıda bulunuyor. Bizler de Coca-Cola İçecek’in destekleri ile “Döngüsel ekonomi bakış açısıyla ambalaj atıklarının geri dönüşüm oranlarını nasıl artırabiliriz?” …


Kentsel hareketlilik hakkında gençler ne düşünüyor, ne bekliyor ve nasıl hareket ediyorlar?

Yazı: Melike Kılıç

Katkı Sağlayanlar: imeceLAB Gençlik Komünitesi, Simge Tasdelen

imeceLAB olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ve sosyal inovasyonu temel alan programlar, etkinlikler ve içerikler ile gençlerin bilgi, deneyim ve yetkinlik kazanmasını amaçlıyoruz. Büyüyen gençlik komünitemizde ise toplumsal bilinci yüksek gençlerle bir araya geliyoruz. Sosyal meselelere duyarlı gençlerin komüniteye başvurularını her ay düzenli olarak değerlendirerek Slack’te yer alan online komünite sürecimize dahil ediyoruz.

Komüniteye başvuru için tıklayınız.

Nisan Ayı Slack Gündemi: Kentsel Hareketlilik

imeceLAB Gençlik Komünitemizin Nisan ayı gündeminde “Kentsel Hareketlilik” vardı. …


Suyun önemi ve geleceği hakkında gençler ne düşünüyor, ne bekliyor ve nasıl hareket ediyorlar?

Yazı: Melike Kılıç

Katkı Sağlayanlar: imeceLAB Gençlik Komünitesi

imeceLAB olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ve sosyal inovasyonu temel alan programlar, etkinlikler ve içerikler ile gençlerin bilgi, deneyim ve yetkinlik kazanmasını amaçlıyoruz. Büyüyen gençlik komünitemizde ise toplumsal bilinci yüksek gençlerle bir araya geliyoruz. Sosyal meselelere duyarlı gençlerin komüniteye başvurularını her ay düzenli olarak değerlendirerek Slack’te yer alan online komünite sürecimize dahil ediyoruz.

Komüniteye başvuru için tıklayınız.

Mart Ayı Gündemi: Suyun Önemi ve Geleceği

imeceLAB Gençlik Komünitemizin Mart ayı gündeminde su vardı. Ay boyunca bu konu ile ilgili içerikler, kaynaklar paylaştık, Slack üzerinden tartışma etkinlikleri düzenledik…


Dönüşüm yaratacak etkin çözümleri birlikte aramak için sizi zirvemize davet ediyoruz. Gelin geleceği hep birlikte düşünelim.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 2030’u işaret ettiği gibi daha iyi bir toplum ve gezegen için önümüze çıkan fırsat alanlarını değerlendirmek üzere zamanımız giderek daralıyor. Düşünce sistematiğimizi ve faaliyetlerimizi bu alana odaklıyor; ortak aklı çalıştırarak, ölçülebilir fayda yaratan veya buna ilham veren işleri tetiklemeye gayret ediyoruz. Bu amaçla 18–19 Mart 2021 tarihlerinde, “Geleceğe Etki” temasıyla imece summit’i düzenliyoruz.

imece Summit Geleceğe Etki Zirvesi’ne katılmak için hemen KAYIT OLUN.

Çevresel, sosyal, ekonomik, teknik, politik, kültürel ve benzeri pek çok farklı ancak birbiriyle ilişkili sistemlerden oluşan, yüksek bağlantılı bir dünyada yaşıyoruz. Bu alanlarla ilgili her mesele bizim ve gezegenimizin karşı karşıya olduğu daha…


Sürdürülebilir Moda nedir, nelere dikkat edilmeli ve gençler bu konuda ne düşünüyor ve neler öneriyorlar?

Yazı: Melike Kılıç

Katkı Sağlayanlar: imeceLAB Gençlik Komünitesi

imeceLAB olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ve sosyal inovasyonu temel alan programlar, etkinlikler ve içerikler ile gençlerin bilgi, deneyim ve yetkinlik kazanmasını amaçlıyoruz. Büyüyen gençlik komünitemizde ise toplumsal bilinci yüksek gençlerle bir araya geliyoruz. Sosyal meselelere duyarlı gençlerin komüniteye başvurularını her ay düzenli olarak değerlendirerek Slack’te yer alan komünitemize dahil ediyoruz.

Komüniteye başvuru için tıklayınız.

Şubat Ayı Gündemi: Sürdürülebilir Tekstil ve Moda

imeceLAB Gençlik Komünitesi olarak Şubat ayında “Sürdürülebilir Tekstil ve Moda” konusunu gündemimize aldık ve ay boyunca güncel raporları, projeleri, önerileri ve örnek işler yapan kurumları, sosyal girişimleri paylaştık.

Tartışma etkinlikleri ve kitap kulübü gibi buluşmalarla birbirimizden öğrenmek için…


Atık veya kirliliği hiç yaratmazsak, var olan materyalleri uzun süre kullanırsak ve çevreyi iyileştirmek için çaba gösterirsek dönüşüme katkıda bulunmaz mıyız?

Editör: Melike Kılıç

Yazar: İdil Lopez

Ekonominin günümüz sosyal ve çevresel problemleri ile olan organik ilişkisini “Lineer Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye” isimli Medium makalesi içerisinde incelemiştik.

“Lineer ekonomi değişmek zorunda” diyerek bitirdiğimiz makalenin bir devamı olarak düşünebileceğiniz “Döngüsel Bir Ekonominin Detayları” isimli içeriğimizi hazırlayarak daha fazla detay paylaşmak istedik.

Döngüsel Ekonomi

Ellen MacArthur Foundation’a göre sistemi değiştirmek herkesi ve her şeyi içerir: işletmeler, hükümetler ve bireyler; şehirlerimiz, ürünlerimiz ve işlerimiz. Atık ve kirliliği sistemlerimizden çıkartacak tasarımlar yaparak, ürünleri ve malzemeleri kullanımda tutarak ve doğal sistemleri yeniden oluşturarak her şeyi yeniden keşfedebiliriz.

Bu yeniden keşif süreci, döngüsel bir ekonomiye geçiş ve lineer ekonomi hakkında…


“Doğal kaynaklar sınırsız değil, lineer ekonomi değişmek zorunda.”

Editör: Melike Kılıç

Yazar: İdil Lopez

Günümüzün sosyal ve çevresel problemlerini çözmeye yönelik uzun vadeli ve büyük çaplı dönüşüm stratejilerinin büyük bir kısmı ekonomik değişimlere dayanıyor. Döngüsel Ekonomi, Fayda Ekonomisi, Yeşil Ekonomi, Paylaşım Ekonomisi ve daha birçok model sürdürülebilirlik, eşitlik, adalet gibi kavramları ekonomik bir boyutta inceleyerek dönüşümü hızlandırmaya çalışıyor.

Bu sistemlerin ekonomik bir perspektif üzerinden oluşturulmasının ana sebebini anlayabilmek için ise ekonominin insani bir sistem olduğunu ve bu sebeple de aynı insanlar ve toplum gibi karmaşık ve birbirine bağımlı parçalardan oluştuğunu unutmamak gerekiyor.

Toplumların veya hükümetlerin mevcut kaynakları, hizmetleri ve malları bir coğrafi bölge veya ülke genelinde organize etmek…


Gençler döngüsel ekonomiyi biliyor mu? Bu konuda hangi sosyal girişimlerden ilham alıyor ve neleri öneriyorlar?

Yazı: Melike Kılıç

Katkı Sağlayanlar: imeceLAB Gençlik Komünitesi

imeceLAB olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ve sosyal inovasyonu temel alan programlar, etkinlikler ve içerikler ile gençlerin bilgi, deneyim ve yetkinlik kazanmasını amaçlıyoruz. Büyüyen gençlik komünitemizde ise toplumsal bilinci yüksek gençlerle bir araya geliyoruz. Sosyal meselelere duyarlı gençlerin komüniteye başvurularını her ay düzenli olarak değerlendirerek Slack’te yer alan komünitemize dahil ediyoruz.

Şubat ayında “Sürdürülebilir Moda” konusunu işliyoruz. Komüniteye başvuru için tıklayınız.

Ocak Ayı: Döngüsel Ekonomi

imeceLAB Gençlik Komünitesi olarak Ocak ayında “döngüsel ekonomi” konusunu gündemimize aldık ve ay boyunca güncel raporları, projeleri, önerileri ve örnek işler yapan kurumları, sosyal girişimleri paylaştık.

Tartışma etkinlikleri ve kitap kulübü gibi…


imece’nin sosyal girişimleri desteklediği 3. Destek Programı kapanış buluşmasından bir kare

Türkiye’den ve Dünya’dan İyi Örnekler

Editör: Melike Kılıç

Yazarlar: Vikimaraton Katılımcıları

Katkı Sağlayanlar: imece ekibi, Türkçe Vikipedi(Wikimedia Türkiye)

Türkiye’de sosyal girişimcilik kavramının bilinmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile imeceLAB olarak Türkçe Vikipedi’nin mentorluğu ve Ashoka Türkiye ile İstasyon TEDÜ danışman partnerliğinde Vikimaraton gerçekleştirdik ve gençlerle birlikte Vikipedi’nin sosyal girişimcilik sayfasını düzenledik.

Bu içerik Vikimaraton’da gençlerle yapılan araştırma çalışmasının ardından hazırlandı.

Sosyal girişimcilik, öncelikli toplumsal sorunları, maddi fayda ve kâr ön planda olmaksızın ortadan kaldırmaya ve sistemleri dönüştürmeye yönelik yapılan girişimcilik faaliyetleridir.

Sosyal girişimcilik kavramı için birçok farklı tanım bulunuyor. Bu tanımlarda örtüşen 3 ana kriter ise;

  • Sosyal/çevresel etki yaratmanın öncelikli hedef…


Gençler, eşitsizlikler hakkında ne düşünüyor? Ekonomi, erişilebilirlik, eğitim, mülteci başlıklarında neleri eksik görüyor, nelerden motive oluyorlar?

Yazı: Melike Kılıç

Katkı Sağlayanlar: imeceLAB Gençlik Komünitesi

imeceLAB olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ve sosyal inovasyonu temel alan programlar, etkinlikler ve içerikler ile gençlerin bilgi, deneyim ve yetkinlik kazanmasını amaçlıyoruz. Büyüyen gençlik komünitemizde ise toplumsal bilinci yüksek gençlerle bir araya geliyoruz. Sosyal meselelere duyarlı gençlerin komüniteye başvurularını her ay düzenli olarak değerlendirerek Slack’te yer alan komünitemize dahil ediyoruz.

Komüniteye başvuru için tıklayınız.

Aralık Ayı: Eşitsizliklerin Azaltılması

Eşitsizliklerin Azaltılması küresel amacı, ülkeler içinde ve ülkeler arasında var olan eşitsizlikleri sona erdirmeyi amaçlıyor. Gelir eşitsizliği, küresel çözümler isteyen küresel bir sorun. Çözüm, mali piyasalar ve kurumların düzenlenmesi ve izlenmesini iyileştirmeyi, kalkınma yardımları ve doğrudan yabancı yatırımları…

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store